ตรวจเยี่ยม จุดตรวจหลัก/จุดบริการรอง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 13.30-17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม จุดตรวจหลัก/จุดบริการรอง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 รวมทั้งจุดบริการประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่อำเภอราษีไศล อุทุมพรพิสัย ศิลาลาด บึงบูรพ์ โพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการสัญจร โดยเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดบริการ ในการบังคับใช้กฎหมายการจราจร แก่ผู้ที่ฝ่าฝืน และกระทำความผิด อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ในการนี้ ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดคัดกรอง โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ผรส. อสม. อพปร. ปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2