พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 07.19 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565
เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยมี พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัด(ธ)พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดพระภิกษุ สามเณร จำนวน 109 รูป ออกรับบิณฑบาต

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด แรงงานจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สุรินทร์ สภาวัฒนธรรมจังหวัด คหบดี พ่อค้า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธี
ณ ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2