พิธีจุดไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 (New Normal)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 – 22.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีจุดไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 (New Normal) @ ประธานในพิธีจุดไฟพระฤกษ์ฯ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง โดยมี พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัด พระเถรานุเถระ ร่วมในพิธี


@ ประธานในพิธีจุดไฟพระฤกษ์ฯ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดป่าศรีสำราญ
โดยมี พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(ธ) และพระเถรานุเถระ ร่วมในพิธี
เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ในการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน พี่น้องประชาชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธี

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2