นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจติดตามหารือการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ภายหลังมาตรการผ่อนคลายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 17.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจติดตามหารือการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ภายหลังมาตรการผ่อนคลายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยตรวจเยี่ยมด่านศุลกากร และหน่วยงานชายแดนช่องสะงำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า – ขาย และด้านการท่องเที่ยวตามแนวชายแดน สร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงในพื้นที่ พร้อมทั้ง หารือมาตรการป้องกันยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามแนวชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ได้มอบสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านผ่านแดนถาวรช่องสะงำ เพื่อสร้างขวัญและกำลัง ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1,2 นายอำเภอภูสิงห์ ผกก.ตร.ภูสิงห์ รกท.นายด่านศุลกากรช่องสะงำ รอง ผบ.ฉก3 สาธารณสุข ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรช่องสะงำ และบริเวณด่านผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2