นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) , วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และบริการตรวจ ATK แก่พี่น้องประชาชนผู้มาเที่ยวงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) , วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และบริการตรวจ ATK แก่พี่น้องประชาชนผู้มาเที่ยวงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565 ทั้งนี้ ได้กำหนดการให้บริการฯในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์พิเชษฐ จงเจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1,2 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แพทย์ พยาบาล จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมรับการตรวจเยี่ยม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2