นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและร่วมรับฟังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS.)ไปยังอำเภอทั้ง 22 แห่ง

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและร่วมรับฟังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS.)ไปยังอำเภอทั้ง 22 แห่ง
รับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานตามมาตรการ รวมทั้งผลการตรวจติดตามหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ เน้นย้ำการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดังนี้

  1. ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการ กวดขันอย่างเข้มข้น และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
  2. กรณีการเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตให้ชัดเจน จัดทำบันทึก สรุปผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นโดยเร็ว
  3. การบังคับใช้กฎหมายการจราจร กระตุ้นและสร้างการรับรู้ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด
  4. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะผู้ตรวจติดตามงาน โซน 1-8 ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขต่อไป
  5. ขอให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ติดตามข่าวสาร หากพบกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ให้ประสานทีมสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบโดยด่วน เพื่อกำหนดมาตรการและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้น ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ในการบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษา และให้บริการข้อมูลในด้านต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นนโยบายการให้บริการแก่ประชาชนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และที่ร้องขอความช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและการให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และให้ความช่วยเหลือเรื่องเดือดร้อนอื่นอันจะสร้างความอุ่นใจในการบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1,2 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2