รายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว”

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์

ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการ ม.ท.ศ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 เข้าเฝ้าฯ พระราชทานทุนการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2564
– การออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) และหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
– พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
– การประชุมมอบนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
– การจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติ เขาพระวิหาร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565
– การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามวาระจังหวัดศรีสะเกษ การพัฒนาและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
– การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์ข้อมูลนโยบายสำคัญของรัฐบาล หน่วยงานต่างๆ การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ 10 Agenda Sisaket
– พิธีเปิดป้ายศาลาการเปรียญ เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 80 ปี พระครูโกศลธรรมวัฒน์ เจ้าคณะตำบลสำโรงพลัน และพิธีฉลองศาลาการเปรียญทำบุญข้าวเปลือก และทอดผ้าป่าสามัคคี วัดชำแระ
– พิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
– พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลหลักเมือง เพื่อบอกกล่าวการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565
– พิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565
– การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565

ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2