พิธีการมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกอบหางเครื่องท้องที่ ท้องถิ่น ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษประจำปี 2565

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 – 00.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกอบหางเครื่องท้องที่ ท้องถิ่น ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษประจำปี 2565 ซึ่งมีผลการดำเนินการแข่งขัน ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ
– อำเภอเมืองศรีสะเกษ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
– อำเภอบึงบูรพ์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
– อำเภอปรางค์กู่
4. รางวัลชมเชย 3 รางวัล ดังนี้
– อำเภอไพรบึง
– อำเภอยางชุมน้อย
– อำเภอขุนหาญ
5. รางวัลขวัญใจประชาชน
– อำเภอภูสิงห์


ตรวจเยี่ยมและมอบรางวัลร้านธารากาชาด ซึ่งมีรางวัลต่างๆออกมากมายส่งผลเป็นที่พอใจและมีความสุขที่ได้ร่วมบุญกุศลและลุ้นโชคกับเหล่ากาชาด ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนทั้งใน และนอกเขตจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้กำลังใจ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2