พิธีมอบรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในงาน “เทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมในพิธีมอบรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในงาน “เทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 ณ บริเวณเวทีกลางงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนผ้าอัตลักษณ์จังหวัด อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ในการประกวด/แข่งขันดังกล่าวมีทั้งหมด 5 กิจกรรม ดังนี้
1. การประกวดผ้าแส่วเบญจศรี
2. การประกวดแข่งขันแส่วผ้าเบญจศรี
3. การประกวดผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
4. การประกวดบรรจุภัณฑ์ด้วยวัสดุธรรมชาติ
5. การประกวด Live สด จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

จากนั้น เยี่ยมให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำร้านธารากาชาด อำเภอเมืองศรีสะเกษ ในการให้บริการ และอำนวยความสะดวก แก่พี่น้องประชาชนทั้งภายในและนอกจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการอำเภอ คณะกรรมการ กลุ่มวิสาหกิจ และพี่น้องประชาชนร่วมให้กำลังใจ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2