มอบรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565 ทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้
• การประกวดผ้าแส่วเบญจศรี (ผู้ส่งเข้าประกวด จำนวน 70 ราย) รางวังชนะเลิศเป็นผลงานจาก นางสาวชไมพร จันทิมาลย์ อำเภอขุขันธ์
• การประกวดแข่งขันแส่วผ้าเบญจศรี (ผู้ส่งเข้าประกวด จำนวน 70 ราย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานจาก นางสาวปริศนา โคตรมา อำเภอขุขันธ์
• การประกวดผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ (ผู้ส่งเข้าประกวด จำนวน 28 ราย จาก 22 อำเภอ) รางวัลชนะเลิศเป็นผลงานจาก นายสมศักดิ์ ระยับศรี อำเภอปรางค์กู่
• การประกวดบรรจุภัณฑ์ด้วยวัสดุธรรมชาติ (ผู้ส่งเข้าประกวด จำนวน 21 ราย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานจาก นายสมัย เกษี อำเภอศรีรัตนะ
• การประกวด Live สด จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) (ผู้ส่งเข้าประกวด จำนวน 17 ราย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอำเภอบึงบูรพ์
การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนผ้าอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าของจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมถ่ายภาพยินดีกับผู้ชนะการแข่งขัน และชื่นชมผลงานที่ชนะการแข่งขัน สุดท้ายขอบคุณส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปี 2565 รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกอำเภอ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2