ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ จุดตรวจอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 2565
และในนามหัวหน้าคณะตรวจติดตามงานโซม 1 พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ มีพื้นที่ที่รับผิดชอบโซนที่ 1 ได้แก่ อำเภอกันทรลักษ์ 5 จุดตรวจ อำเภอเบญจลักษ์ 1 จุดตรวจ อำเภอศรีรัตนะ 2 จุดตรวจ

ในเวลา13.00 น.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดตรวจหลักของอำเภอกันทรลักษ์ ดังนี้

  1. จุดตรวจบริเวณหน้าเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
  2. จุดตรวจบริเวณป้อมตำรวจทางหลวง
    3.จุดตรวจบริเวณสี่แยกบ้านโดนเอาว์
    4.จุดตรวจบริเวณแยกบ้านจำนัน
    5.จุดตรวจบริเวณแยกบึงมะลู

เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา บังคับใช้กฎหมายการจราจรแก่ผู้เดินทาง ลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมกับตรวจคัดกรองป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
โดยมีนายอำเภอกันทรลักษ์ ผกก.สภ.กันทรลักษ์ ทหารสาธารณสุขอำเภอ พยาบาล จิตอาสา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประจำจุดตรวจ รับการตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายดังกล่าว
พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดคัดกรอง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ผลการปฏิบัติงานจุดตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ จุดตรวจหลักดังกล่าว อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2