เปิดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 (วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ) เพื่อบริการตรวจสภาพรถ ซ่อมบำรุงยานพาหนะให้แก่ครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเปิดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 (วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ) เพื่อบริการตรวจสภาพรถ ซ่อมบำรุงยานพาหนะให้แก่ครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 ณ อาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้การจัดการประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2