ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก/จุดบริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก/จุดบริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ดังนี้

  1. จุดตรวจตู้ยามบุญชัย ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ
  2. จุดตรวจหลักหน้าห้างเทสโก้โลตัส ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
  3. จุดตรวจหน้า อบต.หนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ
  4. จุดตรวจสามแยกหนองคูน้อย ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ
  5. จุดตรวจสามแยกบ้านสบาย ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง

เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งตรวจคัดกรอง และการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายการจราจรแก่ผู้ที่เดินทางพร้อมทั้งเสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ในการนี้ ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดคัดกรอง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมี ผู้แทน หน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ท้องที่ จิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง อพปร. ชรบ. สมาชิกอาสาสมัครมูลนิธิ ร่วมตรวจเยี่ยมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ จุดตรวจ/จุดบริการ อำเภอเมืองศรีสะเกษและน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2