ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติงานตามมาตรการ รวมทั้งผลการตรวจติดตามหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบ ในการนี้ได้มีแนวทางปฏิบัติเน้นย้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
1. ให้จุดตรวจหลักปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้น และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
2. กรณีเกิดเหตุและมีผู้เสียชีวิต ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตให้ชัดเจนและเป็นธรรม และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นโดยเร็ว
3. เน้นยํ้าในการกระตุ้น สร้างการรับรู้ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเข้มข้น
4. เน้นย้ำให้คณะผู้ตรวจติดตามงาน โซน 1-8 ลงตรวจเยี่ยมจุดตรวจเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขต่อไป
5. ให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ติดตามข่าวสาร หากพบกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ให้ประสานทีมสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบโดยด่วน พร้อมรายงานจังหวัดเพื่อกำหนดมาตรการต่อไป


โดยมี หน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผอ.สวท.ศรีสะเกษ รก.ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนคณะผู้ตรวจติดตามงานโซน 1-8 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ อีกทั้งมีนายอำเภอ/ผู้แทนทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS) ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2