กำชับและเน้นย้ำ เจ้าหน้าที่ ทีมตรวจคัดกรองให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร้านค้าและประชาชนที่มาเยี่ยมชมเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 – 12.30 น. จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การอำนวยการของ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธนัชกฤศ บุดดีเสาร์ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยสมาชิก อส.

ดำเนินการตรวจติดตาม ดังนี้
1.ตรวจติดตามและให้คำแนะในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนที่มาเยี่ยมชมเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย
2.กำชับและเน้นย้ำ เจ้าหน้าที่ ทีมตรวจคัดกรองให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้คำแนะนำในการสวมใส่หน้ากากอนามัยแก่ประชาชนที่มาเยี่ยมงานเทศกาลปีใหม่ฯ
3.ตรวจติดตามมาตรการโควิด-19 ร้านค้าบริเวณภายในงาน ผู้ประกอบการร้านค้าที่ฉีดวัคซีนไม่ครบโดส พบว่ายังไม่ไปตรวจ ATK จำนวน 1 ร้าน (ร้านจำหน่ายขนมเบื้อง) ได้แนะนำให้มาตรวจ ATK และฉีดวัคซีน

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2