พิธีเปิดป้ายศาลาการเปรียญ ทำบุญข้าวเปลือก และทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในงานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 80 ปี พระครูโกศลธรรมวัฒน์ เจ้าคณะตำบลสำโรงพลัน เจ้าอาวาสวัดชำแระ

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดป้ายศาลาการเปรียญ ทำบุญข้าวเปลือก และทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในงานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 80 ปี พระครูโกศลธรรมวัฒน์ เจ้าคณะตำบลสำโรงพลัน เจ้าอาวาสวัดชำแระ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2564
โดยมี พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานและพระเถรานุเถระร่วมในพิธีทางศาสนา ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี นายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด นายอำเภอไพรบึง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอไพรบึง นายกเทศมนตรีตำบลไพรบึง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และพี่น้องประชาชน ร่วมในพิธี ณ วัดชำแระ ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2