พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการ ม.ท.ศ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. พร้อมผู้เกี่ยวข้อง และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำคณะนักเรียนผู้ได้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 เข้าเฝ้าฯ

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 18.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการ ม.ท.ศ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. พร้อมผู้เกี่ยวข้อง และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำคณะนักเรียนผู้ได้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 เข้าเฝ้าฯพระราชทานทุนการศึกษา และนำคณะนักเรียนทุนฯ ดีเด่น รุ่นที่ 10 และครูดีเด่น ประจำปี 2564 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติพร้อมด้วยคณะนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 4-6 ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี เข้าเฝ้าฯ กราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ลาไปประกอบอาชีพการงาน และคณะนักเรียนผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เข้าเฝ้าฯ กราบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เข้ารับราชการและรับทุนเฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดศรีสะเกษ มีนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2564 และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 13 ดังนี้
1. นักเรียนผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 13 จำนวน 2 ราย
– นางสาวพัชราภรณ์ พริ้งเพราะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย
– นางสาวอินทิรา บรรจงจิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ
2. ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 13 จำนวน 2 ราย
– นางสาวพันธุ์เครือ เจริญ ครูโรงเรียนกำแพง
– นางเอื้อจิต วรรณวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมาของโครงการ​มูลนิธิทุนพระราชทาน​ ม.ท.ศ.​เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.​ 2552 โดยนำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนลำบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการรับการศึกษา​ ให้ก้าวสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต​ การประกอบอาชีพ​ และดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้​ โดยมีหลักเกณฑ์​การพิจารณาครอบคลุมในทุกภูมิภาคและจังหวัดของประเทศไทย​ในตลอดระยะเวลา​ 12​ ปีที่ผ่านมา
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด คณะครู และนักเรียนผู้ได้รับทุนเฝ้ารับเสด็จฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2