ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของส่วนที่เกี่ยวข้องในการเตรียมงาน การจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย ศรีสะเกษประจำปี 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 18.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของส่วนที่เกี่ยวข้องในการเตรียมงาน การจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย ศรีสะเกษประจำปี 2565 กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 และให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมีกำหนดพิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยจังหวัดศรีสะเกษประจำปี 2565 ในพรุ่งนี้ (วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น ณ เวทีกลางฯสนามหน้าศาลากลางจังหวัด) โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัด ร่วมตรวจเยี่ยมการเตรียมการดำเนินงานดังกล่าว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2