ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณพศ. 2565 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณพศ. 2565 ครั้งที่ 2/2564 การประชุมเพื่อพิจารณาและมีความเห็นในเรื่องสำคัญเช่น เป้าหมายแนวทางและตัวชี้วัดการดำเนินงานตามวาระจังหวัด การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 และพื้นที่เป้าหมายในการลงพื้นที่ตรวจติดตาม โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนรองกอ.รมน.จว.ศก.(ท) ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการเรือนจำจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนแรงงานจังหวัด ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้แทนผอ.สพป.ศก.เขต1 และหัวหน้าผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ณ ห้องประชุมศรีมะเกลือ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2