ให้การต้อนรับ พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของบ้านตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย” ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ปีมหามงคล พุทธศักราช 2565 โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของบ้านตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย” ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ปีมหามงคล พุทธศักราช 2565 โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี การดำเนินการมอบบ้านตามโครงการฯ สืบเนื่องจากกรมทหารราบที่ 16 เห็นว่า ดญ.ธัญญารัตน์และดญ.อันนา โรจนาภา มีความประพฤติดี ขยันตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แต่ที่อยู่อาศัยมีสภาพบ้านเก่าทรุดโทรมอาศัยอยู่ยาย ประกอบกับมีความสนใจสืบสานงานตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม และได้เข้าร่วมแสดงกิจกรรมและรับเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งเป็นเด็กที่สมควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จึงได้นำเข้าการดำเนินการตามโครงการ กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศล โดยร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนรวมทั้งได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาส วัดปากน้ำมิซิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกาคณะสงฆ์กองทุนบุญนิธิศาสนาสงเคราะห์ วัดป่าบพิมล มังคลาราม ร่วมบริจาคเงินและวัตถุก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 98,175 บาท ซึ่งได้รับกำลังพลชุดช่างจาก กรมทหารราบที่ 16 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 และช่างในหมู่บ้านก่อสร้างบ้านจนสำเร็จ ในพิธีมอบบ้านวันนี้ได้มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือมอบเงินและสิ่งของ ได้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้แทนรองผอ.รมน.จว.ศก.(ท) ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายอำเภอห้วยทับทัน หัวหน้าชุดประสานงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอห้วยทับทัน ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด ณ บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 8 บ้านโทะ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2