ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2565 โดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.ทสจ.ศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2