ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและร่วมพิจารณาการรับสิทธิประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน กรณีทุพพลภาพ จำนวน 9 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้การจัดการประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2