รายการ “รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ”

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00-19.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดถึงแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 – 19.00 น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 MHz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน อำนวยการผลิตโดยนางสาวพรนภา ชาชุมพร ผอ.สวท.ศรีสะเกษ และดำเนินรายการ โดยมี นายทองจันทร์ ศรีสุธรรมและนายทรงศักดิ์ มณีวรรณ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศิลาลาด ร่วมรายการ

ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้มี ดังนี้
1. มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในการเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ควบคู่กับมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
2. งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษประจำปี 2565 กำหนดให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเคร่งครัด
3.รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
-ทั่วโลก
-ประเทศไทย
-จังหวัดศรีสะเกษ
4.การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดศรีสะเกษ

ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ สามารถติดตามรับฟังรายละเอียดย้อนหลังทั้งหมดของรายการดังกล่าวได้ที่ Facebook เพจ สวท.ศรีสะเกษ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=295318992544081&id=100044419326888

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2