กิจกรรมพบสื่อมวลชน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์ข้อมูล นโยบายสำคัญของรัฐบาล หน่วยงานราชการต่างๆ การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ 10 Agenda Sisaket(1+10กิจกรรม)

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมพบสื่อมวลชน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์ข้อมูล นโยบายสำคัญของรัฐบาล หน่วยงานราชการต่างๆ การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ 10 Agenda Sisaket (1+10กิจกรรม) ผ่านสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์สู่พี่น้องประชาชน ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดศรีสะเกษอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนสาขาต่างๆทั้งสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ออนไลน์และวิทยุชุมชนร่วมในกิจกรรม ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2