พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิจวนผู้ว่าราชการจังหวัด , ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ เพื่อบอกกล่าวการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไท ประจำปี 2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.09 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิจวนผู้ว่าราชการจังหวัด , ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ เพื่อบอกกล่าวการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไท ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล การจัดงานระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 รวม 7 วัน 7 คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งการดำเนินการบวงสรวงในวันนี้กระทำพร้อมกันในสถานที่เคารพสักการะของชาวศรีสะเกษ 9 แห่งโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารภาคเอกชนเป็นประธาน และมีหน่วยงานต่างๆร่วมในพิธี

ใน 2 แห่งนี้มีนายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นางมัลลิกา เกษกุลและนางพวงทอง วิรารัตน์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธี ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด และ ศาลหลังเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2