รับมอบเงินบริจาคจากนายปรีณ แซ่จึง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ และนางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 8 เป็น จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบเงินบริจาคจากนายปรีณ แซ่จึง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ และนางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 8 เป็น จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2