ประชุมคณะตรวจติดตามผลผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โซนที่ 4

27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมคณะตรวจติดตามผลผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โซนที่ 4 ในพื้นที่อำเภอปรางค์กู่ อำเภอห้วยทับทัน และอำเภออุทุมพรพิสัย ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อกำหนดแผนตรวจติดตามของคณะตรวจติดตามฯ พร้อมกำหนดจุดตรวจหลัก จำนวน 4 จุด ได้แก่

  1. อำเภอปรางค์กู่ : จำนวน 1 จุด บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. (แยกปรางค์กู่)
  2. อำเภอห้วยทับทัน : จำนวน 1 จุด บริเวณตู้ยามสายธาร (ทางแยกเข้าโรงพยาบาลฯ)
  3. อำเภออุทุมพรพิสัย : จำนวน 2 จุด บริเวณแยกส้มป่อย (แยกส้มป่อย) และแยกบ้านกะต่ำ (ม.รามคำแหง – บ้านกระต่ำ)

โดยเน้นย้ำให้คณะตรวจติดตาม ตรวจสอบการดำเนินตามมาตรการป้องกันฯ พร้อมรายงานการนิเทศติดตามงานฯ ในโชนที่รับผิดชอบให้ผู้ว่าราชกานจังหวัดทราบทุกวัน เพื่อรวบรวมประเมินผลข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนส่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนต่อไป.

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2