ประชุมพิจารณากลั่นกรองและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรณีจังหวัด)

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรณีจังหวัด) โดยมี พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนคลังจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2