พิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิฮาร์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 05.45 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิฮาร์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษแบบวิถีใหม่ (New Normal)
ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาวะที่ดี สนับสนุนการเป็นเมืองกีฬา(Sports City) ซึ่งกำหนดเป็นวาระสำคัญของจังหวัด(10 Agenda Sisaket) โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร
2. ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
3. ประเภทวิ่งเพื่อสุขภาพ ฟันรัน
ระยะทาง 5 กิโลเมตร

  1. VIP วิ่งได้ทุกระยะ

การดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด โดยมี นางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ นายสำรวย เกษกุล นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอกันทรลักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล และอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2