พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมอบผ้าห่มกันหนาว ชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทาน และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมจำนวน 3,000 ชุด มอบให้นายอำเภอเป็นผู้แทนประชาชนในพื้นที่ จำนวน 8 อำเภอ คือ อำเภอราษีไศล อำเภอยางชุมน้อย อำเภอโนนคูณ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอวังหิน อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอพยุห์ และอำเภอศิลาลาด โดยมี นายประกอบ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ฝ่ายทหาร) รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายอำเภอราษีไศล นายอำเภอน้ำเกลี้ยง นายอำเภอวังหิน นายอำเภอโนนคูณ นายอำเภอเบญจลักษ์ รักษาราชการแทนนายอำเภอยางชุมน้อย ผู้แทนนายอำเภอพยุห์ ผู้แทนนายอำเภอศิลาลาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2