การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลลัพธ์โครงการย่อย ครั้งที่ 1

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลลัพธ์โครงการย่อย ครั้งที่ 1 จัดโดยหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Note Flagship) จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะในจังหวัดศรีสะเกษ 2 ประเด็น คือ ประเด็นลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์และประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้การจัดการประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2