พิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน “ศูนย์ขวัญแผ่นดินคุมประพฤติกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน “ศูนย์ขวัญแผ่นดินคุมประพฤติกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การอบรมตามโครงการดังกล่าว มีผู้ผ่านการอบรม ทั้งสิ้น 55 คน หลังจากผ่านการอบรมแล้ว ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดจะได้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคม และไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก โดยมีจ่าเอกบุญสืบ จันทร์วงค์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ แทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ พันโทไกรพล เจริญชัย เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ผอ.สนง.อัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ผอ สนง.บังคับคดี สาขากันทรลักษ์ ผู้แทนผอ.โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ผู้แทนเรือนจำกันทรลักษ์ ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอกันทรลักษ์และเจ้าหน้าที่คุมประพฤติและส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23 ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2