ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 ซึ่งมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)
การประชุมมีการพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 และในการประชุมดังกล่าวได้เน้มย้ำกรอบระยะเวลาเกี่ยวกับเสนอโครงการ ภายใน 120 วัน โดยมีผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนอำเภอยางชุมน้อย อำเภอไพรบึง อำเภอโพธิ์สุวรรณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2