“ผู้ว่ามาแล้ว”

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จัดรายการวิทยุ “ผู้ว่ามาแล้ว” เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/ชี้แจงทำความเข้าใจ/ประชาสัมพันธ์ข้อราชการต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน เช่น
-สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
-กิจกรรมการวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางธรรมชาติ “ทุ่งกบาลกะไบ Mini Trail Run 2021”
-กานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
-งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ 2565
-การประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศประจำปี 2564
-การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2