พิธีประกาศผลรางวัลการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 18.30 – 20.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประกาศผลรางวัลการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE
โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด แรงงานจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ผลการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัล ดังนี้
1. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลประเภทผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
2. จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลจังหวัดต้นแบบรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1
3. ชุมชนบ้านขี้เหล็ก ได้รับรางวัลเป็นประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน(ภูมิภาค) ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1
4. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รับรางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
5. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ต้นแบบระดับเงิน

ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2