ร่วมรับฟังข้อเท็จจริงและชี้แจงทำความเข้าใจ กรณีชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอขุขันธ์ ได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินการจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งผ่านระบบ KTB Corporate Online (ระบบอิเล็กทรอนิกส์)

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับฟังข้อเท็จจริงและชี้แจงทำความเข้าใจ กรณีชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอขุขันธ์ ได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินการจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งผ่านระบบ KTB Corporate Online (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลังพศ 2562 เนื่องจากทางชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอขุขันธ์ ยังมีปัญหาด้านความไม่พร้อมประกอบกับยังมีเงื่อนไข ซึ่งเป็นอุปสรรคภายในชมรม โดยมีรักษาราชการแทนจ่าจังหวัด เสมียนตราจังหวัด นิติกร กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม ที่ทำการปกครองจังหวัด ร่วมรับฟังข้อเท็จจริงและชี้แจงทำความเข้าใจดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมสุริยวรมัน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2