ตรวจติดตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)พร้อมร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเน้นย้ำมาตรการ รักษา ควบคุม ป้องกันเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ชีวิตอย่างปกติ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2