ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

22 ธันวาคม 2564 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมศรีมะเกลือ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ในระดับจังหวัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ให้สอดคล้องกับ “แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” จำนวน 11 เรื่อง อาทิ

  1. การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรับการเปิดประเทศใน พ.ศ. 2565
  2. การพัฒนาทักษะอาชีพและจัดหาตำแหน่งงานใหม่เพื่อความพร้อมต่อความต้องการหลังโควิด-19
  3. ระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 แบบเชิงรุก
  4. ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตแบบ New normal เพื่อใช้ชีวิตกับโควิด-19 ในระยะยาว
  5. การบริหารจัดการควบคุมแรงงานต่างด้าว
  6. ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย
  7. การปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใสของรัฐ
  8. APEC 2022 & Hub Thailand
  9. Tech and innovation
  10. Health Care สาธารณสุขไทยในระดับโลก Thai Culture…Universal Soft Power วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากล

ซึ่งในที่ประชุมได้เพิ่มเติมและเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดด่านช่องสะงำ การส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาของจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการควบคุมสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงอาหาร และอาภรณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ ของแต่ละอำเภอ การแสดงสี่เผ่าไทยที่เป็นชนพื้นเมืองแต่ละชนชาติ สุดท้ายได้มีมติให้ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถส่งโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อบรรจุลงแผนฯ ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2565.

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2