ร่วมการแสดงและเยี่ยมให้กำลังใจการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการแสดงและเยี่ยมให้กำลังใจการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ตามรายการ ดังนี้
1.โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน)
2. ชุมชนบ้านขี้เหล็ก (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1)
3. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (ระดับดีเด่น)
4. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ(รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2)
5. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์(ระดับดีเด่น)

โดยมี นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้เข้าร่วมประกวด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้กำลังใจ
ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2