ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงิน การจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงิน การจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษของฝ่ายต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจ จำนวน 17 หน่วยงาน โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด เสมียนตราจังหวัด ผู้แทนสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนคลังจังหวัดร่วมประชุมหารือดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2