ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ในการประชุมได้มีความเห็นพิจารณาในเรื่องสำคัญในหลายประเด็น เช่น การชี้แจง/แผนงาน โครงการกำกับติดตามและประเมินผล”แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ปีงบประมาณ 65 และการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคง โดยมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (ฝ่ายทหาร)ผู้แทนอัยการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนราชการประจำจังหวัด ซึ่งเป็นคณะกรรมการและส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2