ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเสนอชื่อเข้าพิจาณารับรางวัลพระราชทาน” เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้การจัดการประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2