ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 03.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา

 1. พิจารณาผลการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ตามประกาศคณะทำงานแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝ่ายราษีไศล อำเภอบึงบูรพ์ จำนวน 207 แปลง
  • กรณีราษฎรยอมรับผลการพิจารณา จำนวน 30 แปลง
  • กรณีราษฎรคัดค้านผลการพิจารณา และมีผลการทับซ้อนแปลงที่ดิน จำนวน 177 แปลง
 2. พิจารณาผลการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ตามประกาศคณะทำงานแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝ่ายราษีไศล อำเภอราษีไศล จำนวน 96 แปลง
  • กรณีราษฎรยอมรับผลการพิจารณา จำนวน 16 แปลง
  • กรณีราษฎรคัดค้านผลการพิจารณา จำนวน 80 แปลง
 3. พิจารณาผลการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ตามประกาศคณะทำงานแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝ่ายราษีไศล อำเภอศิลาลาด จำนวน 38 แปลง
  • กรณีราษฎรยอมรับผลการพิจารณา จำนวน 1 แปลง
  • กรณีราษฎรคัดค้านผลการพิจารณา และไม่มาคัดค้าน จำนวน 37 แปลง
 4. พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีแปลงที่ดินมีผลการทับซ้อน
  • กรณีราษฎรมีความประสงค์ยกเลิกผลการรังวัดทั้งแปลง
  • กรณีราษฎรยอมรับผลการทับซ้อนและขอรับเนื้อที่ส่วนที่เหลือจากการหักพื้นที่ทับซ้อน
   โดยมีผู้แทนอัยการจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษามูลล่าง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.สนง.ชลประทานที่ 8 ผู้แทนสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ ผู้แทนราษฏร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
   ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2