ประกวดจังหวัด To Be Number One ต้นแบบระดับเงิน ระดับประเทศ

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.45 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นำเสนอการประกวดจังหวัด To Be Number One ต้นแบบระดับเงิน ระดับประเทศ

จังหวัดศรีสะเกษดำเนินการโครงการ To Be Number One เป็นระยะเวลา 19 ปี โดยกำหนดเป็น วาระสำคัญของจังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับครอบคลุมทั้งจังหวัด ภายใต้ยุทธการ“238 พิทักษ์นครลำดวน” เน้นการ ส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษา และปราบปราม เพื่อให้ชาวศรีสะเกษ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ศรีสะเกษ เป็นจังหวัดต้นแบบระดับเพชร ในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายในปี 2569” แบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ ดังนี้
– ยุทธศาสตร์ที่ 1 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด
– ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
– ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

จากนั้นร่วมให้กำลังใจการจัดนิทรรศการของหน่วยงาน ในการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประกวดจากจังหวัดศรีสะเกษให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในการจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 โดยเคร่งครัด โดยมี แรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้กำลังใจ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2