พิธีขอบคุณ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ประธานพิธีขอบคุณ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนฯ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษได้เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ เกาะห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษได้ฉีดวัคซีนฯได้ครบตามเป้าหมายแล้ว โดยต่อไปจะได้กระจายการฉีดวัคซีนฯ ไปยังโรงพยาบาลใกล้บ้าน ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง รพ.สต. และจุดอื่นๆ ที่ประชาชนสามารถมารับบริการได้สะดวก โดยมีผู้บริหาร/บุคลาการทางการแพทย์ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนร่วมกิจกรรม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2