“รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ”

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00-19.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดถึงแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 – 19.00 น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 MHz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน อำนวยการผลิตโดยนางสาวพรนภา ชาชุมพร ผอ.สวท.ศรีสะเกษ และดำเนินรายการ โดยมี นายทองจันทร์ ศรีสุธรรมและนายรังสรรค์ ศรีคราม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ ร่วมรายการ

ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้มี ดังนี้
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดศรีสะเกษ
2.มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 เกี่ยวกับการเตรียมการรองรับผู้ที่เดินทางเข้ามาพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในเทศกาลปีใหม่ 2565
– การเตรียมตัวก่อนเดินทาง
– การเดินทางเข้าจังหวัดศรีสะเกษ
– การจัดงานที่มีการรวมตัวในชุมชน/การรวมตัวของเครือญาติจัดงานสังสรรค์ที่บ้าน
3. มาตรการความปลอดภัยในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่2565 จังหวัดศรีสะเกษ มาตรการป้องกันโควิด-19
4.รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
-ทั่วโลก
-ประเทศไทย
-จังหวัดศรีสะเกษ
5.การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดศรีสะเกษ

ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ สามารถติดตามรับฟังรายละเอียดย้อนหลังทั้งหมดของรายการดังกล่าวได้ที่ Facebook เพจ สวท.ศรีสะเกษ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1245686745942417&id=100044419326888

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2