เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธการ 239 ศรีสะเกษ ลดเจ็บลดตาย ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน และกิจกรรมการรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

จากนั้นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีประเด็นดังนี้
– การกำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด
– การสรุปข้อมูลผลการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561-2564
– การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย”
– แผนปฏิทินการปฏิบัติงาน และการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตลอด 365 วัน
– การคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดในห้วงเทศกาลปีใหม่เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
– การเพิ่มระดับความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตบนท้องถนน

โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ท) ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ ผกก. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ และ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2