ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ฯ โดยมีสหกรณ์เสนอขอกู้ 1 แห่ง เป็นเงินจำนวน 1.7 ล้านบาท โดยมี สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้า สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสหกรณ์ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2