พิธีเปิดกิจกรรมการวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางธรรมชาติจังหวัดศรีสะเกษ “ทุ่งกบาลกะไบ Mini Trail Run 2021”

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00 – 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางธรรมชาติจังหวัดศรีสะเกษ “ทุ่งกบาลกะไบ Mini Trail Run 2021”
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความต่อเนื่องของกิจกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในด้านต่างๆ อีกทั้งยังส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดศรีสะเกษ (Sports City) และส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย และนำไปสู่การกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอขุนหาญ และจังหวัดศรีสะเกษ โดยจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระยะทาง คือ 6 กม. และ 18 กม. และการประกวดนักวิ่งแต่งกายแฟนซีเพื่อสร้างสีสันภายในงาน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นและสินค้า OTOP จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ ได้ร่วมสร้างแหล่งน้ำเทียม แหล่งอาหาร(โป่งเทียม)ให้แก่สัตว์ป่า ยิงลูกไม้ปลูกป่าเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ และชื่นชมความงดงามทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมกีฬาวิถีใหม่ (New Normal) ปล่อยตัวเป็นเวฟลดการแออัด แสกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ วัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน สวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ทุกจุดเสี่ยงสัมผัส รวมถึงการแจกคูปองรับประทานอาหาร ที่ร้านนอกงาน โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายธีระ ไตรสรณกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 5 หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอขุนหาญ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด คลังจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผอ.สวท.จังหวัด ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด ผอ.ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัด ผอ.กกท.จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ องค์กรเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชน ประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม
ณ ทุ่งกบาลกะไบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2