ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี ใช้ ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี ใช้ ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด ครั้งที่ 1/2564

การประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตสั่งนำเข้าซื้อมีใช้ย้ายและเก็บรักษาวัตถุระเบิด ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาภูฝ้าย
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีสะเกษเหมืองแร่

โดยมีนายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนรองผอ.กอ.รมน.จ.ศก.(ท) ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาฯดังกล่าว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีมะเกลือ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2